
// ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Υλικό για όνειρα!
Ιβάτο
Μαναμπάτο
Αντσιράμπε
Μοροντάβα
Μοροντάβα
Μπέλο σιρ Μερ
Μάνζα
Τολιάρα
Θεσσαλονίκη
Κωνσταντινούπολη
Μαυρίκιος
Μοραμάγκα
Μαναμπάτο
Κανάλι Παγκαλάνες
Μπεχεντζί
Μιαντριβάζο

Προς Ανταναναρίβο

 

16 Σεπτεμβρίου 2017
Πατήσαμε και στον Μαυρίκιο!!!


Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη-Πορτ Λουίς-Ιβάτο.

Χώρα: Μαγαδασκάρη
Χρονιά: 2017
Διαδρομή: Μαδαγασκάρη
Πόλεις: Ιβάτο, Μαναμπάτο, Αντσιράμπε, Μοροντάβα, Μοροντάβα , Μπέλο σιρ Μερ, Μάνζα, Τολιάρα
Διάρκεια: 7
Δυσκολία:
Πληθυσμός: 25.054.161
Rating:
σχόλια
ΔΕΙΤΕ ΤΑ
σχόλια
ΔΕΙΤΕ ΤΑ
Χώρα: Μαγαδασκάρη
Χρονιά: 2017
Διαδρομή: Μαδαγασκάρη
Πόλεις: Ιβάτο, Μαναμπάτο, Αντσιράμπε, Μοροντάβα, Μοροντάβα , Μπέλο σιρ Μερ, Μάνζα, Τολιάρα
Διάρκεια: 7
Δυσκολία:
Πληθυσμός: 25.054.161
Rating:
σχόλια
ΔΕΙΤΕ ΤΑ
Χώρα: Μαγαδασκάρη
Χρονιά: 2017
Διαδρομή: Μαδαγασκάρη
Πόλεις: Ιβάτο, Μαναμπάτο, Αντσιράμπε, Μοροντάβα, Μοροντάβα , Μπέλο σιρ Μερ, Μάνζα, Τολιάρα
Διάρκεια: 7 ημέρες
Δυσκολία:
Πληθυσμός: 25.054.161
Rating:
σχόλια
ΔΕΙΤΕ ΤΑ